Search Constraints

You searched for: Publisher Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si Remove constraint Publisher: Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si Place Hunan Sheng (China) Remove constraint Place: Hunan Sheng (China)
Number of results to display per page

Search Results

1. County boundaries: Hunan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the county boundaries for the Hunan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scal... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

2. County/District Locations with 2000 Population Census Data: Hunan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This point shapefile represents the district locations, with 2000 population census data, for the Hunan Sheng province of China for 2000. These dat... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

3. Highways: Hunan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Hunan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This l... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

4. Main Rivers: Hunan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the main rivers for the Hunan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. Thi... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

5. Prefecture city Locations with 2000 Population Census Data: Hunan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This point shapefile represents the prefecture city locations, with 2000 population census data, for the Hunan Sheng province of China for 2000. Th... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

6. Provincial Boundary: Hunan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This polygon shapefile represents the provincial boundary for the Hunan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

7. Provincial Capital: Hunan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This polygon shapefile represents the provincial boundary for the Hunan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

8. Provincial Trunk Road: Hunan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the provincial trunk roads for the Hunan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

9. Railways: Hunan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the railways for the Hunan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This l... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

10. Rivers: Hunan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the rivers for the Hunan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This lay... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.