Search Constraints

You searched for: Publisher University of Michigan. China Data Center Remove constraint Publisher: University of Michigan. China Data Center Subject Boundaries Remove constraint Subject: Boundaries Subject Sex ratio Remove constraint Subject: Sex ratio
Number of results to display per page

Search Results

1. Population by County, Census: China, 1964

1964. China. Guo jia tong ji ju, Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si, Zhonghua di tu xue she, and University of Michigan. China Data Center. This polygon shapefile contains county boundaries and population data for China from the 1964 Census. These data were primarily based on "The Histo... University of Michigan. China Data Center.

2. Population by County, Census: China, 1982

1982. China. Guo jia tong ji ju, Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si, and University of Michigan. China Data Center. This polygon dataset represents county boundaries and population data in China from the 1982 Census. These data were primarily based on "China Map ... University of Michigan. China Data Center.

3. Population by County, Census: China, 2000

2000. China. Guo jia tong ji ju, University of Michigan. China Data Center, Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si, and Zhonghua di tu xue she. This polygon dataset represents county boundaries and population data in China from the 2000 Census. This dataset also includes detailed demographi... University of Michigan. China Data Center.