Search Constraints

You searched for: Subject Boundaries Remove constraint Subject: Boundaries Subject Demographic surveys Remove constraint Subject: Demographic surveys Subject Population Remove constraint Subject: Population Collection Historical China County Population Census Data Remove constraint Collection: Historical China County Population Census Data Place People's Republic of China, China Remove constraint Place: People's Republic of China, China
Number of results to display per page

Search Results

1. 1953 County Boundaries of China with Population Census Data

1953. This polygon shapefile represents the 1953 County Boundaries for China. The layer includes population census data and was primarily based on the "H... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

2. 1953 Province Boundaries for China

1953. This polygon shapefile represents the 1953 Province Boundaries for China. The layer was primarily based on the "Historical Administrative Maps of t... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

3. 1964 County Boundaries of China with Population Census Data

1964. This polygon shapefile represents the 1964 County Boundaries for China. The layer includes population census data and was primarily based on the "H... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

4. 1964 Province Boundaries for China

1964. This polygon shapefile represents the 1964 Province Boundaries for China. The layer was primarily based on the "Historical Administrative Maps of t... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

5. 1982 County Boundaries of China with Population Census Data

1982. This polygon shapefile represents the 1982 County Boundaries for China. The layer includes population census data and was primarily based on the "C... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

6. 1982 Province Boundaires for China

1982. This polygon shapefile represents the 1982 Province Boundaries for China. The layer was primarily based on the "China Map of Population," published... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

7. 1990 County Boundaries of China with Population Census Data, Part 1

1990. This polygon shapefile represents the 1990 County Boundaries for China. The layer includes population census data and was primarily based on the "T... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

8. 1990 Province Boundaries for China

1990. This polygon shapefile represents the 1990 Province Boundaries for China. The layer was primarily based on the "The Administrative Maps of the Peop... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.