Search Constraints

Number of results to display per page

Search Results

1. Main Rivers: Anhui Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the main rivers for the Anhui Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. Thi... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

2. Main Rivers: Chongqing Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the main rivers for the Chongqing province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This ... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

3. Main Rivers: Fujian Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the main rivers for the Fujian Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. Th... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

4. Main Rivers: Gansu Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the main rivers for the Gansu Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. Thi... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

5. Main Rivers: Guangdong Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the main rivers for the Guangdong Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale.... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

6. Main Rivers: Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the main rivers for the Guangxi Zhuangzu Zizhiqu province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,0... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

7. Main Rivers: Hainan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the main rivers for the Hainan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. Th... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

8. Main Rivers: Hebei Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the main rivers for the Hebei Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. Thi... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

9. Main Rivers: Heilongjiang Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the main rivers for the Heilongjiang Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 sca... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

10. Main Rivers: Henan Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the main rivers for the Henan Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. Thi... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.