Search Constraints

You searched for: Institution Stanford Remove constraint Institution: Stanford Place Fujian Sheng (China) Remove constraint Place: Fujian Sheng (China)
Number of results to display per page

Search Results

1. County boundaries: Fujian Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the county boundaries for the Fujian Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 sca... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

2. County/District Locations with 2000 Population Census Data: Fujian Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This point shapefile represents the district locations, with 2000 population census data, for the Fujian Sheng province of China for 2000. These da... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

3. Highways: Fujian Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the highways for the Fujian Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This ... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

4. Main Rivers: Fujian Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the main rivers for the Fujian Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. Th... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

5. Prefecture city Locations with 2000 Population Census Data: Fujian Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This point shapefile represents the prefecture city locations, with 2000 population census data, for the Fujian Sheng province of China for 2000. T... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

6. Provincial Boundary: Fujian Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This polygon shapefile represents the provincial boundary for the Fujian Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,00... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

7. Provincial capital with 2000 Census population data: Fujian Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This point shapefile represents the provincial capitals, with 2000 population census data, for the Fujian Sheng province of China for 2000. These d... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

8. Provincial Trunk Road: Fujian Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This line shapefile represents the provincial trunk roads for the Fujian Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,00... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

9. Railways: Fujian Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This shapefile represents the railways for the Fujian Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This layer... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.

10. Rivers: Fujian Sheng Province, China, 2000

2000. University of Michigan. China Data Center and Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si. This shapefile represents the rivers for the Fujian Sheng province of China for 2000. These data are represented at 1:1,000,000 scale. This layer i... Beijing Hua tong ren shi chang xin xi you xian ze ren gong si.