Zhong hua ren min gong he guo qu yu di zhi diao cha bao gao : Shen zha xian fu (H45C002004) /

Author(s):
Publisher:
Zhong guo di zhi da xue chu ban she,
Place(s):
Tibet Autonomous Region, Tibet, Plateau of, China, and Shen zha xian
Subject(s):
Geology
Year:
2014.
Held by:
MIT
More details at