Amsterdams oudste staat : en byzondere vergrootingen, door zevenderlei stippen en streepen afgebeeld /

Author(s):
Publisher:
Historic Urban Plans,
Subject(s):
Early maps
Year:
1965.
Held by:
MIT
More details at